Építőipari szakzsargon

2022.04.01.

l

Harmath és Társai Kft.

Mint minden iparágnál, az építőipar folyamataiban is tömérdek olyan szakkifejezést találhatunk, melyeket nem használunk hétköznapi nyelvezetünkben, ezért akadályt jelenthetnek a kétoldalú és helyes kommunikációban. A következő, rövid összefoglalóban összegyűjtöttük közülük azokat a szavakat, amelyekkel leggyakrabban találkozhat a mélyépítés, az útépítés és egyéb földmunkálatok során.

Alap

Az épületek alapja (vagy alaptest) az a rész, amely az épületszerkezet teljes súlyát és az épület használatából származó plusz terheket közvetíti a talaj felé. Az az alaptestet és az alaphoz kapcsolódó szerkezetek együttesét nevezzük alapozásnak. 

Alapozás

Az alapozásnak az építmény terheit kell az alap alatti talajra „terítenie”. Pontosan két szempont határozza meg a terítés mértékét: a talaj tömörödése és a teherbírása.

Allé

Kettő, vagy akár több sorban elültetett fasor az út mentén, melyek párhuzamosak egymással. 

Állagmegóvás

Az építmény, vagy annak egy részének olyan kármegelőzése, amely az eredeti állapotának visszaállítását szolgáló munkafolyamat. 

CE jelölés

Az eupai megfelelőség jelölése: CE (vagyis Conformité Européenne).

Dekalcinálás

Mésztelenítés.

Dilatáció

Egy olyan hézagot jelent, amelyet az anyagtágulás miatt szükséges létrehozni. Ez által nyer szabad teret az építőanyag ahhoz, hogy mozogni tudjon, amíg a környezeti hatások miatt megváltoztatja alakját, máskülönben repedéseket és egyéb károsodásokat okoz a felületen. 

Hőtükör

Hóvisszaverő anyag.

Hővezetési ellenállás

Az építőanyag vastagságának és hővezetési tényezőjének hányadosát jelenti. Vagyis vastagság/hőv.tényező d/λ, jele R, mértékegysége [m2K/W]. Minél nagyobb az „R” értéke, annál jobb hőszigetelést jelent. 

Klinker

Olyan tömör, magas szilárdságú, máz nélküli agyagárú, melyet barnára égettek pl.: tégla.

Klocni 

Tuskó sulykoló, döngölő.

Libella

A vízmértéket jelenti.

Mosott kavics

Olyan válogatott sóder, amelyben ugyanolyan méretű tisztított kavics található.

Monolit beton

Olyan beton, melyet a helyszínen készítenek, vagy a helyszínen öntik zsaluba.

Pallér

A munkavezető, vagyis az építkezés helyszíni irányítója.

Profil

Keresztmetszet.

Rihtolni

Egyenesíteni, kiegyenlíteni, egyenesbe hozni.

Relatív szint

A terven szerepeltetett kiindulási pont szintjéhez társítjuk a relatív szintet, melynek a balti tengerhez mért tenger feletti magassága a relatív kiindulási szint (+-0,00).

Rézsű készítés

Lefelé tartó földfelület kialakítása.

Sitt

Építési, vagy bontáskor keletkezett törmelék, hulladék.

Sóder

Homokos kavics.

Szennyvízszikkasztó műtárgy

Szakszerű talaj-abszorpciós csatornapótló létesítmény (oldó-akna és drénezett talajszűrő).

Terepszint alatti építmény

Olyan, szerkezetileg önálló építmény, amely földdel fedve is legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki a környező (szomszédos) és a csatlakozó terepszintből és legfeljebb bejárati, vagy tereplejtő felőli homlokzatfelülete van és legfeljebb a tereplejtő felőli és az olyan oldalhomlokzati felületrésze kerül a terepszint fölé, amelyhez a terepbevágásban közvetlenül kerti szabadlépcső, vagy lejtő csatlakozik (pl. pince, támfalgarázs).

Transzportbeton

Betonkeverő járművel az építkezés helyére szállított, készre kevert beton.

Trógli

Hordágyra hasonlító eszköz, mellyel a megfelelő helyre mozgathatók az építkezéshez használt anyagok (kavics, tégla, föld etc.)

Úsztatott beton

Az úsztatott beton egy olyan alapozóbeton, amivel cementet lehet megtakarítani. 30-50%-ban nagyobb köveket is tartalmaz, ez pótolja a cementet.

Vinkli

Szeglet, vagy derékszög, esetleg szög.

Zúzalék

Egy apró, darabos építési adalékanyag.

Zúzott kő

Durvább zúzalék.