Referenciáink

Az elmúlt években az alábbi nagyobb kivitelezéseket végeztük:

Szeged

E
Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése — I. ütem — TOP-6.4.1-15-SG1-2016-00002 projekt keretein belül, Szeged Tarján, József Attila sgt. – Algyői út (Tarján széle – Bástya sor) közötti kerékpárút kiépítése.
E
Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése – II. ütem – TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Tarján, Murányi utcai kerékpáros töltésátvezetés felújítása.
E

Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-1827240729 számú projekt keretein belül – Pitypang utca rekonstrukció építési kivitelezési munkái.

E
Újszegedi Víztorony tér rekonstrukció – I. ütem megvalósítása: Dél-Magyarország első Santa-Maria hajó gumiburkolatos játszótérének kiépítése a hozzá tartozó streetball pályával együtt.
E

Szeged, Etelka sor 10008 hrsz-ú lőtér és Etelka sor 10010 hrsz-ú modellező pálya bontása.

E
Alföldvíz Zrt.: víziközmű rekonstrukció utáni melegaszfalt technológiával végzett aszfaltozási munkálatok.
E
Cédrus Liget Lakópark: burkolási munkálatok.
E
Hydorline Bau Kft.: Szeged, Csongrádi sgt.-al párhuzamos nyomvonalon, NA 160 és NA 250 KPE csővezetékek építésének munkálatai.
E
PORCIÓ Műszaki Fejlesztési és Vállalkozási Kft.: „Szent Gellért Fórum lefűtött eldobó vezetékének építése” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó Szeged Napos úti járda bontása, illetve új járda építése.
E
Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskola előtti zöldterület burkolása.
E
„Szeged-Vértó futópálya építése” tárgyú munkák teljes körű elvégzése. A projekten belül épült meg Szeged város második rekortán futópályája.

Csengele

E

Csapadékvíz- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése Csengelén.

E
Euro Noliker Kft. (Agropark): A Csengele 054/73 hrsz. alatt megépítendő gépjavító csarnok külső- és belső útépítési, és csarnok építéshez kapcsolódó földmunkák, tereprendezések kivitelezése.
E
Csengele Arany János utca részleges burkolatfelújítása.

Herend

E

Herend, Rákóczi utca vízvezeték rekonstrukció.

E

Herend, Kossuth utca vízvezeték rekonstrukció.

Orosháza

E

Orosháza Város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0070 projekttel összefüggő, támogatható bekötések közé tartozó, Juhász Gyula utcai ingatlanok városi csatornahálózatra történő rákötési munkáinak teljes körű kivitelezése.

Bucsa

E

Bucsa Község szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezése.

E

Bucsa szennyvíztisztító telep bekötő út építése.

Tótkomlós

E

Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087.

Felgyő

E
Zártkert fejlesztés Felgyőn: zártkerti utak útalap megerősítésének kivitelezési feladatainak komplex ellátása, zártkerti utak karbantartásának kivitelezési feladatai, zártkerti utak mentén gyümölcsfa telepítése.